Ubytování Třeboň penzion Hacienda

Památné stromy na Třeboňsku

Třeboň je město historické, vznikalo od 12. stolení a má tedy bohatou historii a minulost. Od 15. století se na Třeboňsku začaly budovat rybníky, které tu jdou dodnes. Na hrázích těchto rybníků, ale i na jiných místech, se ještě nacházejí původní stromy. Některé z nich jsou přes 400 let straré...

...chcete je poznat? Vydejte se po cyklostezkách po památných stromech, které připravilo město Třeboň.

 

Cesta kolem Metelu

Délka trasy: 39 km

Trasa prochází přes tyto obce a místa: Kolence, rybníček Ostrý, hájovna Lipičí, rybník Potěšil, rybníky Nadějské soustavy (Víra, Láska, Měkký rybník, Skutek, Strakatý), obec Val a Hamr, hájenka Baldinka, hráz rybníka Krkavec, dvůr Metel, rybník Malý a Velký Závistivý, dvůr Cikar, rybník Velká Holná, Lannův kříž, zámek Jemčina, Kolence

Terén: hrázové cesty, lesní cesty, silnice nižší kategorie

Seznam zajímavých stromů

 • Hráz rybníka Skutek – dub letní o obvodu kmene 490 cm, borovice lesní o obvodu kmene 230 cm
 • Lípa srdčitá u hájovny Baldinky o obvodu kmene 447 cm
 • Dub letní na jižním konci hrázi rybníka Krkavec, obvod kmene 591 cm, dub letní u sjezdu k hájovně Krkavec o obvodu kmene 598 cm
 • Památný dub letní u Metele o obvodu kmene 619 cm
 • Památný dub letní na hrázi rybníka Malého Závistivého o obvodu kmene 562 cm
 • Památný dub letní v louce u Karštejna o obvodu kmene 540 cm
 • Na louce pod zámkem Jemčina směrem k Nežárce památný dub letní s obvodem kmene 490 cm a řada dalších krásných solitérních dubů a lip
 • Oboustranná alej památných lip z Jemčiny na Šimanov, nejsilnější lípa srdčitá o obvodu kmene 546 cm.

Cesta kolem Záblatského rybníka

Délka trasy: 17 km

Trasa prochází přes tyto obce a místa: Lomnice nad Lužnicí, Záblatský rybník, Záblatí, Ponědraž, Ponědražský rybník, Frahelž, rybník Horák, rybník Naděje, Frahelž

Terén: silnice nižší třídy, hrázové cesty. Trasa je vhodná pro pěší i pro cyklisty.

Seznam zajímavých stromů

 • Hráz rybníka Záblatský duby letní, největší obvod kmene 540 cm
 • Morušovník bílý v Záblatí u domu čp. 12 o obvodu kmene 266 cm
 • Topol bílý v poli cca 1 km za hrází Záblatského rybníka směrem na Ponědrážku o obvodu kmene 313 cm
 • Dub letní za baštou Naděje s cedulkou Strom chráněný státem o obvodu kmene 490 cm

Cesta na čertovu šlápotu

Délka trasy: 23 km

Trasa: hrázové cesty, lesní cesta, silnice nižší kategorie. Trasa je vhodná pro pěší i pro cyklisty.

Trasa prochází přes tyto obce a místa: rybník Rožmberk, hájenka Smitka, Novosedly nad Nežárkou, Kolence, hájenka Lipičí, obec Lužnice

Seznam zajímavých stromů

 • Hráz Rožmberka, 76 státem chráněných dubů letních, největší z nich o obvodu kmene 662 cm
 • Zadní Pasecký, strom s cedulkou Strom chráněný státem dub letní o obvodu kmene 552 cm

Cesta okolo Velkého Tisýho

Délka trasy: 36 km

Trasa: hrázové cesty, lesní cesty, silnice nižší kategorie. Trasa je vhodná pro pěší i pro cyklisty.

Trasa prochází přes tyto obce a místa: Třeboň, Břilice, Přeseka, Dunajovice, po zelené do Sádku, Horní Slověnice, hráz rybníka Dvořiště, Smržov, Lomnice nad Lužnicí, rybník Potěšil, ves Lužnice, kolem Rožmberku, po červené turistické značce proti proudu Zlaté stoky zpět do Třeboně

Seznam zajímavých stromů

 • Tylův hloh - hloh jednosemenný o obvodu kmene 248 cm u Bertiných lázní
 • Strom republiky - lípa srdčitá na návsi v Přesece o obvodu kmene 260 cm
 • topol kanadský na návsi v Dunajovicích o obvodu kmene 454 cm
 • hráz rybníka Dvořiště, dub letní, největší je již suchý o obvodu kmene 567 cm (cca 40 m jižně od výpusti)
 • akát bílý, za Slepičím vrškem o obvodu kmene 430 cm
 • lípy srdčité u křížku u obecního úřadu v obci Lužnice, větší z dvojice o obvodu kmene 398 cm
 • rybník Rožmberk, 76 dubů letních vyhlášeno jako chráněné stromořadí, obvody kmenů 310 – 662 cm
 • duby letní na břehu Zlaté stoky, největší dub letní o obvodu kmene 599 cm

Cesta za stromy Chlumecka

Délka trasy: 52 km

Trasa: lesní cesty, hrázové cesty, cyklistická.

Trasa prochází přes tyto obce a místa: Třeboňské náměstí, Stezka zdraví, Hradečková hráz, Opatovický mlýn, rybník Dolní Stavidlo, Barbora (po modré turistické), na Třeboňské cestě se napojíme na žlutou, Rajská cesta do Majdaleny, po modré do Chlumu, po modré do Staňkova, po žluté do Lutové, po silnici do Stříbřece, Stříbřecký most, po červené turistické k rybníku Travičný, dále po silnici k Vitmanovské baště, zahneme vlevo přes hráz Nového Vdovce a u Ženicha se napojíme opět na červenou a jedeme do Třeboně

Seznam zajímavých stromů

 • Tylův hloh o obvodu kmene 248 cm
 • Krčínův dub na Hradečkové hrázi o obvodu kmene 619 cm
 • douglasky tisolisté na Barboře, nejsilnější o obvodu kmene 418 cm
 • památný dub letní u Zlaté stoky v Majdaleně o obvodu kmene 740 cm
 • památný dub letní u rybníka Zájezek     o obvodu kmene 573 cm
 • zámecký park Chlum u Třeboně, douglaska tisolistá o obvodu kmene 329 cm (vícekmen)
 • památný buk lesní ve Staňkově o obvodu kmene 500 cm
 • památná lípa srdčitá ve Staňkově o obvodu kmene 544 cm
 • smrk ztepilý ve Staňkově o obvodu kmene 413 cm
 • jilm habrolistý o obvodu kmene 414 cm u kostela v Lutové
 • památná hrušeň obecná ve Stříbřeci, dvoukmen o obvodu kmene 205 cm a 214 cm
 • památný dub letní Emy Destinové o obvodu kmene 593 cm
 • památné duby letní Tři bratři u bašty Vitmanov o obvodu kmene 753-650 cm
 • památný dub letní na hrázi rybníka Nový Vdovec o obvodu kmene 638 cm

Cesta za stromy Opatovického rybníka

Délka trasy: 11 km

Trasa: hrázové cesty, lesní cesty, pro pěší

Trasa prochází přes tyto obce a místa: Třeboňské náměstí, hráz rybníka Svět, hráz rybníka Opatovický, Opatovický mlýn, Obora, po zelené do Branské dubiny, zpět na Oboru, po zelené rybník Velké Stavidlo, po toku Zlaté stoky ke Kaprovému rybníku, Štičímu rybníku, na hráz Hradečku a po Stezce zdraví do Třeboně

Seznam zajímavých stromů

 • hráz rybníka Svět, dub letní, zde nejsilnější obvod kmene 468 cm
 • hráz rybníka Opatovický, vyhořelý dub letní, obvod kmene 627 cm
 • památná lípa srdčitá u Opatovického mlýna, obvod kmene 596 cm
 • přírodní památka Branská dubina, dub letní, zde nejsilnější obvod kmene 723 cm
 • památný dub letní u rybníka Velké Stavidlo, obvod kmene 689 cm
 • Krčínův dub, dub letní na Hradečkové hrázi, obvod kmene 619 cm
 • památný Jilm u Hradecké brány, obvod kmene 382 cm
 • Tylův hloh, obvod kmene 248 cm

Kolem Karštejna

Délka trasa: 31 km

Trasa: hrázové cesty, lesní cesty, cyklistická.

Trasa prochází přes tyto obce a místa: Kolence, rybníček Ostrý, hájovna Lipičí, rybník Potěšil, rybníky Nadějské soustavy, býv. hráz rybníka Karštejn, Cikar, Evženovo údolí, rybník Dolní Vydýmač, Zadní dvůr, zámek Jemčina, Kolence

Seznam zajímavých stromů

 • Dub letní za baštou Naděje, u rybníka Naděje s cedulkou Strom chráněný státem o obvod kmene 490 cm
 • Hráz bývalého rybníka Karštejn, památné duby letní severní z dvojice 600 cm a jižní obvod kmene 720 cm
 • Památný dub letní v louce u Karštejna o obvodu kmene 540 cm
 • Památné stromy v okolí Zadního dvora a Nežárky (i mimo popsanou trasu):
  • památný strom dub letní ve svahu terasy jihovýchodně od dvora, obvod kmene 546 cm
  • památný strom dub letní (dvoukmen) severně od dvora, obvod kmene 618 cm
  • památný strom dub letní (dvoukmen) pod vodárnou, severní z dvojice o obvodu kmene 682 cm
  • památný strom dub – torzo pod vodárnou, jižní z dvojice o obvodu kmene 580 cm
  • památný strom dub letní, s velkými kořenovými náběhy severně od dvojice o obvodu kmene 594 cm
  • památný strom dub letní rostoucí v plášti lesa mezi největším dubem a Zadním Dvorem o obvodu kmene 633 cm
  • proti proudu Nežárky je největší dub letní na Třeboňsku – veledub obvod kmene 848 cm (mimo trasu)
 • Na louce pod zámkem Jemčina směrem k Nežárce je památný dub letní s obvodem kmene 490 m a řada dalších a mohutnějších krásných solitérních dubů a lip
 • Oboustranná alej z Jemčiny na Šimanov, památné stromy, nejsilnější lípa srdčitá o obvodu kmene 546 cm

Trasa novořecká a rybníků chlumecké soustavy

Délka trasy: 10,5 km

Trasa: hrázová cesta, zpevněná cesta, pro pěší, cyklistická, bezbariérová

Trasa prochází přes tyto obce a místa: Rybník Stolec, Novořecká hráz, rybníky Starý Hospodář, Žofinka, přírodní rezervace Staré Jezero

Seznam zajímavých stromů

 • Dub Emy Destinnové, dub letní o obvodu kmene 593 cm
 • Novořecká hráz, 88 stromů chráněných státem - duby letní, nejsilnější
 • má obvod kmene 720 cm, lípa srdčitá zde největší má obvod kmene 707 cm
 • Starý Hospodář, dub letní nejsilnější obvod kmene 512 cm
 • Starý Kanclíř (hráze rybníků ost.)

Rezervujte si ubytování

 

 

723 790 564

(upřednostuňujeme telefonické spojení)

penzionHacienda@seznam.cz

 

 

Těšíme se na Vás
Martin a Martina Mazákovi

 

 

Penzion Hacienda na Facebooku, podpořte nás!

 

 

Náš penzion také vyhledávají a navštěvují známé osobnosti z řad herců, sportovců a jiných umělců.

 

 

 


Náš tip: dovolená v ČR, Zajímavé odkazy, partneři >>

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout